Online vitarendezés

Online vitarendezés

Online fogyasztói jogviták pártatlan, hatékony és bíróságon kívüli rendezése
Kezdőlap itt.
2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára, a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott  online vitarendezési platform.
Az online vitarendezési platformot használata regisztrációhoz kötött.
A használatot megelőzően regisztrálni kell az Európai Bizottság rendszerében.
A webes felületet a következő link segítségével érheti el: Regisztráció kezdő oldala

Az oldalon lehetőség van az Ön által kiválasztott nyelv használatára, bejelentkezés után kövesse az oldal utasításait.

A fenti rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőkre, amennyiben köztük és a fogyasztók között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssekkel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitájában Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület hoz döntést. Az eljárás ingyenes és gyors.

Ha a témával kapcsolatosan bárminemű kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület részletes tájékoztatást tud adni Önnek.

 

A Budapesti Békéltető Testület:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

A tájékoztató letölthető : itt.